Prawdziwy blackjack club na sprzedaż

201 rue du casino 73100 aix les bains

Na swoim walnym zgromadzeniu NetEnt powołała Fredrik Эрбинга prezesem Zarządu.Эрбинг również został ponownie wybrany członkiem rady nadzorczej wraz z Понтусом Линдволлом, Peterem Хамбергом i Marią Редин.Jako nowych członków zostali wybrani Lisa Гуннарссон, Кирстоффер lundstră ¶ m i Jonathan Петтемеридес.Эрбинг po raz pierwszy został wybrany na stanowisko przewodniczącego w 2008 roku i jest wiceprezesem Acando AB, szwedzkiej firmy doradczej oprogramowania.On jest prezesem online-operatora Betsson.Jeszcze jednym z ogłoszeniem spotkania było to, że Rada dyrektorów i dyrektor generalny Teresa Hillman "zwolniony od odpowiedzialności za 2018 rok obrotowy."Hillman został oficjalnie mianowany dyrektorem generalnym w maju ubiegłego roku, a wyniki finansowe dostawcy nie spełniały oczekiwań.Pracowała jako dyrektor finansowy NetEnt od stycznia 2017 roku i pełniła obowiązki dyrektora generalnego z marca 2018 roku.Przychody NetEnt spadła o 3% w ujęciu rocznym, do 418 mln szwedzkich koron ($43,7 mln) za 1 kwartał, zysk operacyjny spadł o 6% do 126 mln koron szwedzkich, a zysk netto-o 18% do 120 mln koron szwedzkich."Nowe przepisy wpłynęły na naszych klientów i graczy w takim stopniu, który nie przewidywaliśmy; łączny efekt mniejszej liczby graczy i niskiego średniego dochodu na jednego użytkownika doprowadził do słabego startu na nowym rynku regulowanym." prawdziwy blackjack club na sprzedaż.